Sửa đổi thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sửa đổi thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim- Ảnh 1.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh.

Trình tự thực hiện:

– Cơ quan, tổ chức có văn hóa phẩm là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị giám định văn hóa phẩm tại Cục Điện ảnh.

– Cục Điện ảnh tổ chức giám định văn hóa phẩm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc. Biên bản giám định là căn cứ để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu.

Cách thức thực hiện:

– Cách 1: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Cách 2: Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (dichvucong.bvhttdl.gov.vn).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc.

Tin liên quan: