Điện Biên ban hành công điện khẩn về phòng chống cháy rừng

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Nội dung công điện yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về lâm nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân trên địa bàn; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy, thực hiện linh hoạt các biện pháp xử lý thực bì để hạn chế thấp nhất việc dọn thực bì bằng đốt lửa; dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng (như đốt ong, đun nấu…) trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao (đến hết tháng 5).

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, các chủ rừng, các cộng đồng dân cư trên địa bàn xây dựng và thực hiện phương án, hương ước, quy ước quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; thực hiện rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng tại xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa và xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có)…

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy rừng, các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn mà không chỉ đạo ngăn chặn, xử lý kịp thời hoặc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp.

dienbien

(Ảnh minh họa: Báo Điện Biên)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đốt dọn thực bì, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên theo dõi dự báo nguy cơ cháy rừng và thông tin cấp dự báo cháy rừng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ khi dự báo cháy rừng ở cấp III trở lên để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin báo cháy rừng; duy trì hoạt động các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng kiểm lâm; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những tình huống phức tạp về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý mà không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chỉ đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng tổ chức thực hiện các phương án quản lý rừng bền vững, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm trong điều tra, xác minh, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi gây cháy rừng, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động các biện pháp, tình huống liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm huy động, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên, các Doanh nghiệp có dự án trồng cây mắc ca, trồng rừng trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với các diện tích trồng cây cao su, mắc ca của đơn vị; thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra diện tích trồng cây cao su, mắc ca để kịp thời phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm hoặc các lực lượng chức năng sở tại khi có cháy xảy ra.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm mùa khô dễ xảy ra cháy rừng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Tin liên quan: