Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn

Tin liên quan: