Nỗ lực phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa địa phương

Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023 đã khai mạc sáng nay (28/8), tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nỗ lực phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa địa phương - Ảnh 1.

Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023. Ảnh: VGP/DA

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL; Sở VHTT&DL; Sở VH&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu là các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc nhằm nhận diện, giới thiệu các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu; trao đổi nghiệp vụ quản lý Nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa.

Hội nghị nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ VHTT&DL tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác VHTT&DL và gia đình từ Trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của ngành văn hóa; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Nỗ lực phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa địa phương - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/DA

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị, Hội nghị này cần chú ý nhiều hơn đến chiều sâu của văn hóa trong tổng thể hoạt động của văn hóa khi đặt trong mối quan hệ gia đình, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, văn hóa được hình thành trong những môi trường đó. Những vấn đề này đã được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ, lấy địa bàn dân cư, địa bàn cơ quan, đơn vị là nơi để thể hiện văn hóa tác nghiệp; đề cao vai trò chủ thể là nhân dân, vai trò của nghệ sĩ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

“Kết quả làm được như thế nào, cách làm sáng tạo của các địa phương ra sao và chúng ta có thể học hỏi được điều gì. Những vấn đề này cần phải được bàn thảo cụ thể, cần phải được thống nhất trong nhận thức để chúng ta vận dụng và thực hiện”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần phải xác định rõ những việc trọng tâm sắp tới tiếp tục làm gì để những kết quả hôm nay tiếp thêm nguồn lực. Đồng thời, trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ cho nhau thấy những vấn đề cần phải nỗ lực hơn, quyết liệt hơn, quyết tâm hơn nữa, nhìn thẳng vào sự thật để tự đổi mới chính trong lĩnh vực chúng ta đang quản lý.

Bộ trưởng chia sẻ mong muốn sau chặng đường đã đi qua, phải tăng tốc, về đích càng sớm càng tốt và đó là mong muốn cháy bỏng của những người làm văn hóa.

Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm của địa phương mình trong giữ gìn, xây dựng và phát triển văn hóa tại địa bàn. Nhiều mô hình văn hóa kiểu mẫu như “Xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Giải pháp về đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn giá trị di sản Quan họ Bắc Ninh; Mô hình “Đội văn nghệ bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; Mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” ở Ninh Bình; Mô hình “Phát triển Câu lạc bộ bảo tồn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”; Mô hình “Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang… đã được các đại biểu chia sẻ. Các đại biểu cũng trao đổi nghiệp vụ quản lý Nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa.

Tin liên quan: