Du lịch Việt Nam sau hai năm Covid-19

Covid-19 kéo tổng thu ngành du lịch từ 755.000 tỷ đồng (2019) xuống 180.000 tỷ đồng (2021).