Hà Nội tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống kháng thuốc

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn gửi các cơ sở y tế trực thuộc về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2022.

Thực hiện công văn số 6615/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở y tế trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc theo các hình thức do Bộ Y tế hướng dẫn như:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cập nhật các quy định, các quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh với nhân viên y tế, đặc biệt tiếp tục triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại đơn vị, tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy định về kê đơn thuốc.

Đa dạng hóa các hình thức xây dựng tài liệu truyền thông về kháng sinh và kháng thuốc cho tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc hướng tới nhân viên y tế và cộng đồng. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, đăng tải tin, bài, ảnh về phòng chống kháng thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế, các hội chuyên môn nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động treo băng rôn, quảng cáo, tuyên truyền tại một số địa điểm công cộng và tại các cơ sở y tế về phòng, chống kháng thuốc.

Tin liên quan: